Planten Zoerselbos
Goudveil
Sleutelbloem
Sneeuwklokjes laten hun kopje zien
Bosanemoon
Speenkruid
Lelietje-van-dalen
Grote muur
Dotterbloemen in een beekje
Sleedoorn
Sleutelbloemen in de beemden
Meidoornbloesems
De Gele dovenetel
De Koningsvaren
Beuk
Waterviolier
Gewone brunel
Dopheide
Bloeiende heide
De rode schijn van het gagelstruweel